Om Bevidsthed.nu

Bevidsthed.nu har eksisteret siden 1. juli 2005 og er etableret af Exam. Psykoterapeut Birgitte Asmussen.

​Virksomheden er etableret ud fra lysten til at bidrage til menneskers bevidsthedsudvikling. Mit terapeutiske ståsted er en blanding af teoretisk uddannelse og den praktiske ”uddannelse” som jeg har fået gennem et liv i vedvarende og villet forandring. I Bevidsthed.nu kombinerer jeg min erfaring med forandringsprocesser med en alsidig erfaring fra erhvervslivet.

Dette er mit perspektiv

Bevidsthedsudvikling skærper menneskers evne til at se ud over sig selv og opleve, at de både er sig selv og del af en helhed. En helhed, som også er med til at forme livsbetingelserne for dem.

Derfor arbejder jeg som terapeut med at have et dobbelt perspektiv, for eksempel:

  • Mellem menneskeliv og virksomhedsliv
  • Mellem familiens struktur og nationens struktur
  • Mellem kroppens behov og sjælens behov
  • Mellem indre liv og ydre liv

​I et samarbejde bestræber jeg mig på

  • At arbejde med udgangspunkt i tillid og åbenhed
  • At have ordentlighed med i det, jeg gør
  • At det, jeg bidrager med, har substans og opleves brugbart for andre