Især for unge

Din omverdens krav og forventninger

Der er så mange muligheder. Men også mange krav og forventninger at leve op til. At finde dig selv i det kan være svært, og det kan føles overvældende.  
Dine tanker drejer sig fx om:

 • Uddannelse
 • Bolig
 • Kærester
 • Arbejde
 • hvordan man løser alle de praktiske ting i et voksenliv

Måske er du bange for at belemre din familie og omgangskreds med dine problemer. Tal i stedet med en, der ikke har andel i dit liv. Der er intet af det, du har det svært med, som er for småt til at du kan tale om det. Det er ikke for pinligt, og det er ikke forkert. 
Du bliver mødt med forståelse og accept, og som psykoterapeut har jeg tavshedspligt. 

Dine egne oplevelser

Det kan også være, du har det svært indeni, og f.eks. føler dig

 • Ensom
 • Modløs
 • Utilstrækkelig
 • Usikker på dig selv
 • Bange for at vælge forkert
 • Forvirret ved tanken om fremtiden

Overskuelighed giver tryghed

I samtaleterapien bliver tingene brudt ned i mindre dele. Det gør det nemmere at overskue, hvad du kan gøre, og overskuelighed giver tryghed. 

Særligt om arbejde og uddannelse

Hvis du er der, hvor du tumler med spørgsmål om uddannelse og arbejde, kan det hjælpe dig at læse bogen ”Arbejdsliv for Begyndere”. Den er hurtigt læst, den giver dig vinkler som studievejlederne ikke nævner, og den indeholder punkter med små opbremsninger, hvor du selv kan mærke efter eller tænke over kapitlernes emner. Du kan læse prøvekapitler på bogens hjemmeside her.  

Jeg har mere end 40 års arbejdserfaring som er meget utraditionelt sammensat, og skrev bogen til unge som en protest mod de mange urimelige krav som jeg synes, nye generationer bliver stillet overfor.